Ratkaisut

Mahdollisuuksien oivaltamista. Yksilöllisiä ratkaisuja Sinua varten.

u

Tarve

Hinnan merkityksellisyys
Asiakasmäärän kasvu
Palvelun laatu
Kansainvälistyminen
Markkinamahdollisuudet
Asiakaskäyttäytyminen
Myyntiammattilaisen rekrytointi
Toiminnan kehittäminen
Monikanavaisuus markkinoinnissa
Sähköinen markkinointi ja SOME
Tuottavuuden kasvu
Mahdollisuuksien oivaltaminen

Ratkaisu

Asiakasystävällinen hinnoittelu
Lisämyyntiä ulkoistamispalveluna
Luotettavuus, tuloksellisuus
Lisämyyntiä ulkoistamispalveluna
Markkinatutkimukset & Benchmarking
Tutkimukset & raportit
General Sales Agent (GSA)
Valmennus & koulutus
Globaalit yhteistyökumppanit
Globaalit yhteistyökumppanit
Myynti + Revenue Management
Vuoropuhelu, tapahtumat, valmennus